Manuell bearbeiding

Manuell bearbeiding- avrunding av skarpe kanter er noe av det vi gjør manuelt.