Hva gjør vi?

AVFALL:

  • Vi benytter et unikt system som minimerer overskuddsmateriell under produksjon

  • Reduserer avfall ved å ta vare på kapp

  • Avkapp som ikke kan benyttes sendes for resirkulering så lenge det er mulig

  • Returordning for enkelte materialtyper

EMBALLASJE:

  • Vi bruker resirkulert emballasje , og evt avfall blir levert til gjenvinning

TRANSPORT:

  • Vi bruker kun kollektive transportløsninger

  • Benytter lokal arbeidskraft

  • Bruker videokonferanse i stor grad

PROSJEKTER:

      Vi deltar på prosjektet:     

                           

 

Visjoner og mål

 

VÅR VISJON

Å møte våre kunders miljøkrav og krav til dokumentasjon

Ta ansvar for våre produkter utover vår prosess

 

VÅRE MÅL

Alt avkapp skal til resirkulering

Ta i mot avfall for resirkulering

Energivennlig produksjon og lager bygg- drives med jordvarme og solceller

Alltid være nytenkende og stadig heve vår kompetanse innen bærekraft og miljø