Betingelser og villkår

Frakt og levering 

Alvøen AS har avtale med Posten og Bring Logistics. Pakker opp til 35 kg og inn til 2 mtr sendes med Posten, alle andre forsendelser blir levert med Bring Logistics. Husk å bruke korrekt gateadresse og postnummer på din leveringsadresse!   Ordrer som bestilles før kl 13.00 blir sendt fra oss samme dag med Posten. For ordrer som må sendes med Bring Logistics må disse bestilles før kl 10.00 for at de skal sendes samme dag. Fremsendingstid varierer på hvordan pakken blir sendt og hvor i landet pakken skal sendes. Pakken kan spores via mail som blir sendt til vedkommende som bestiller. Alvøen AS fakturerer etter Posten og Bring Logistics sine gjeldende priser. Prisen er avhengig av vekt/volum og fraktmåten som blir valgt.  

 

Leveringsbetingelser

Våre betingelser er ex works Alvøen hvis annet ikke er avtalt.  Fraktkostnader vil da komme i tillegg. Betalingsbetingelser Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht forsinkelsesrenteloven.  Alvøen AS har salgspant i de solgte varer med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3- 14 flg.

 

Reklamasjonshåndtering

Mottaker har ansvaret for å kontrollere at forsendelse ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene.

 

Transportskade

Dersom varen er skadet ved mottak, må dette alltid anmerkes på fraktbrevet før det signeres for mottak. Uten slik anmerkning kan det i ettertid ikke reklameres på transportskade.

 

Produktfeil

Mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling. Dersom det i ettertid oppstår eller oppdages kvalitetsfeil eller defekter, skal det reklameres omgående. Reklamasjonen skal skje skriftlig, og i den grad varene er i arbeid eller under montering skal disse legges til side i påvente av en avklaring.

 

Forsinkelser

Alvøen AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering med mindre et bestemt leveringstidspunkt er spesifikt garantert. Forsinkelser som skyldes forhold utenfor vårt herredømme (force majeure) hos oss eller våre leverandører, gir allikevel ikke grunnlag for erstatning.

 

Retur av varer

Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter nærmere avtale.

 

Spesialprodukter

Ved bestilling av spesialprodukter (ikke lagerførte, nedkappet eller bearbeidet), aksepteres ikke avbestilling etter at produksjon er påbegynt. Noter dette gjelder alle skiltsystemer, metallplater og plastplater unntatt utgangsformater (hele plater og lengder). Spesialvarer tas ikke i retur.

 

Prisendringer

Alvøen AS tar forbehold om feil pris eller feil i produktbeskrivelsene.  Priser kan endres uten varsel.

 

Tvister

Bergen tingrett vedtas som rett verneting for alle tvister mellom Alvøen og kunde når disse ikke løses ved forhandlinger mellom partene.